Blogi: Muutosneuvottelut – mikä yllättää?

Yliopistot ovat alkaneet julkaista viime vuoden talouslukuja, ja tilanne näyttää vaikealta Oulun lisäksi ainakin Helsingissä ja Tampereella. OYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Mikko Hakoniemi kirjoitti blogissaan korkeakoulut ahdinkoon ajaneesta rahoitusvajeesta.

Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen toimintoja ja teknillistä tiedekuntaa koskevat muutosneuvottelut käynnistyivät 2.5.2023 perusteena taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvotteluilla tavoitellaan yhteensä 1,2 miljoonan euron säästöjä vuosittain. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä arviolta 52 henkilöä, joista enintään 20 henkilöä on irtisanomisuhan alla. Täysin uudesta asiasta ei ole kuitenkaan kyse, koska jo viime syksynä suurempien sopeutustoimien uhka leijui lääketieteellisen tiedekunnan yllä. 

 

Miten tähän on päädytty? Vastaus kysymykseen on yksinkertainen. Koko yliopiston tasolla viime vuoden tulos oli lähes 38 miljoonaa alijäämäinen. Emme myöskään ole tilanteessamme yksin. Tampereen yliopiston 21.3.2023 julkaistussa tilinpäätöksessä ilmenee kokonaistuloksen olleen tappiollinen 40,1 miljoonaa euroa, josta operatiivisen tappion osuus on yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Myös Helsingin yliopisto tiedotti 51,8 miljoonan euron tappiollisesta tuloksesta, josta operatiivisen toiminnan tappio oli 8,8 miljoonaa euroa. On syytä olettaa, että myös Oulun yliopiston tappiollisessa tuloksessa on mukana varsinaisen toiminnan tuottamaa tappiota, vaikka yksityiskohtaisia talouslukuja ei ole vielä julkaistu.

 

Yllättävää on se, että tuolla alijäämällä vain kaksi yksikköä käy Oulun yliopistossa muutosneuvotteluja.

 

Osasyynsä on toki epävakaassa maailman tilanteessa, joka heijastuu erityisesti yliopistojen sijoitustoimintaan ja tilojen kustannuksiin. Volyymi on kuitenkin niin suuri, että syitä huoleen todella on. Osoituksena tästä Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa käy ilmi yliopistojen rahoituspohjan huolettava piirre. Yliopistojen toiminnan tulosta voidaan lähtökohtaisesti suunnitella tappiolliseksi sijoitustoiminnan paikatessa taloudellista ahdinkoa. Poikkeuksellinen vuosi on täten laiska selitys karun ja huomattavasti monisyisemmän tilanteen äärellä. 

 

Onko tämä tilanne yllätys? – Eipä juuri. Kyseessä ei ole pelkästään yksittäisen tiedekunnan haasteista selviäminen, vaan ongelma on pitkän aikavälin tulos. Korkeakoulujen rahoituksessa on jo pitkään ollut kasvava ja krooninen rahoitusvaje. Otuksen vuoden 2019 selvityksen mukaan koulutuksen rahoituskäyrä osoitti koko 2010-luvun selvästi alaspäin. Edellisellä hallituskaudella suorat leikkaukset loppuivat, mutta taloudellinen ahdinko syveni. Valinta lisätä aloituspaikkoja ilman lisärahoitusta loi epäreilun kilpailun, jossa aloituspaikkoja oli lähes pakko lisätä talouden kustannuksella. Ei ole yllättävää, että tässä pisteessä ollaan ja ei ole yllättävää, jos sama meno jatkuu. Tätä se tehostaminen ja kulukuri on.

 

Toivon todella, ettei tässä tilanteessa lannistuta. Vielä suurempi riski yliopiston toimintakyvylle on, jos energia kohdennetaan nyt syyllisten etsintään eikä tilanteen korjaamiseen. Karun tilanteemme tulisi olla vihdoin syy heräämiseen ja koko korkeakoulukentän laajamittaiseen poliittiseen aktivoitumiseen. Nyt kerätään pitkän aikavälin poliittisten päätösten satoa, eikä yksikään puolue voi väittää olevansa täysin syytön tilanteeseen. Nyt on korkea aika tehdä suunnanmuutos. Jos Suomi arvostaa tiedettä ja koulutusta, yliopistoista ei pidä tehdä virtaviivaistettuja kilpailutaloja, vaan tulokset on tehtävä vakaalla ja riittävällä perusrahoituksella.

 

Lähteet:

 

Oulun yliopiston julkaisu: https://www.oulu.fi/fi/uutiset/teknillisessa-tiedekunnassa-ja-jatkuvassa-koulutuksessa-alkavat-muutosneuvottelut

 

Tampereen korkeakoulusäätiön sr:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2022: https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2023-03/tks-toimintakertomus-ja-tilinpaatos-2022-allekirjoitettu-hallitus-receipt-l0hlu.pdf

 

Helsingin yliopiston tilinpäätös 2022: https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2023-05/Helsingin_yliopiston_toimintakertomus_2022.pdf

 

Itä-Suomen yliopiston artikkeli: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen-yliopiston-tilikauden-varsinaisen-toiminnan-tulos-tasapainossa

 

Otus: Selvitys koulutusleikkauksista 2011–2019: https://syl.fi/otus-selvitys-koulutusleikkauksista-2011-2019/

Lisää kirjoituksia