Edustajiston kokous 2/2023

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 2/2023 pidetään tiistaina, 25. päivänä huhtikuuta 2023 klo 17.00 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella, luentosalissa L2-salissa (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 90570 Oulu).

Edustajisto kokoontuu vielä ennen vappua tarkastelemaan muun muassa viime vuoden toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Koko asialista alla! Kokousta voi tulla seuraamaan paikan päälle Linnanmaalle tai seurata sitä etänä Zoomin välityksellä. Linkki päivitetään tälle sivulle lähempänä kokousta ja julkaistaan myös OYY:n somekanavissa.

 

Zoom-linkki kokoukseen: https://oulu.zoom.us/j/69776088087

 

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
7 § ILMOITUSASIAT
7.1 § YLIOPISTON HALLITUKSEN OPISKELIJAJÄSENTEN TERVEISET
7.2 § HALLITUKSEN AJANKOHTAISET
8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2022–31.12.2022 JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
8.1 § VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTOKSESTÄ
8.2 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS
8.3 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
8.4 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2022 HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
PÄÄSIHTEERILLE
9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
TERVETULOA!
Oulussa 17.4.2023

Leea Putula
Edustajiston puheenjohtaja

Lisää kirjoituksia