Edustajiston kokous 2/2024

Edustajisto kokoustaa Linnanmaan kampuksella torstaina 18.4.

Kokousta voi seurata etänä täältä: 

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 2/2024 pidetään torstaina, 18. päivänä huhtikuuta 2024 klo 17.00 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella, L2 Martti Ahtisaari salissa (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu). Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta!

 

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

7 § ILMOITUSASIAT

7.1 § INSPEHTORIN TERVEHDYS

7.2 § YLIOPISTON HALLITUKSEN OPISKELIJAJÄSENTEN TERVEISET

7.3 § UNIRESTAN AJANKOHTAISET

7.4 § HALLITUKSEN AJANKOHTAISET

8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2023–31.12.2023 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

8.1 § VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTOKSESTÄ
8.2 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS
8.3 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
8.4 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2023 HALLITUKSEN JÄSENILLE JA PÄÄSIHTEEREILLE

9 § STRATEGIATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

10 § VAROJEN OSOITTAMINEN JUHLAVUOSIRAHASTOON SEKÄ AAPO-APU-RAHASTOON

11 § OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SIJOITUSPOLITIIKKA

12 § VAROJEN OSOITTAMINEN VARAINHOITORATKAISUUN

13 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lisää kirjoituksia