Edustajiston kokous 6/2023

Linkki zoom-etäyhteyteen:

Tämä kokous on edustajistokauden 2021-2023 kokous.

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 6/2023 pidetään tiistaina, 14. päivänä marraskuuta 2023 klo
17.00 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella, luentosalissa L2-salissa (Erkki Koiso-Kanttilan
katu 1, 2T-ovi, 90570 Oulu).

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

7 § ÄÄNESTYS HALLITUKSEN LUOTTAMUKSESTA

8 § UUDEN HALLITUKSEN VALINTA KESKEN TOIMIKAUDEN

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Lisää kirjoituksia