Hae ylioppilaskunnan hallitukseen vuodeksi 2024!

Haku ylioppilaskunnan hallitukseen on auki 20.11.-10.12.

Hallituksessa on tarjolla monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä, ja toimintaa ohjaa edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman lisäksi hallituksen jäsenten oma mielenkiinto ja taidot. Hallitukseen voivat hakea kaikki OYY:n jäsenet.

Ylioppilaskunnan hallitus on työhallitus, ja sen arki koostuu viikottaisista kokouksista ja palavereista. Hallituksen jäsenet työskentelevät ylioppilaskunnan toimistolla useana päivänä viikossa. Ylioppilaskunta toimii kaksikielisesti, joten sekä suomen että englannin kielen taito katsotaan eduksi. Hallituksen jäsenen tehtävässä on eduksi aiempi kokemus järjestöissä toimimisesta, hyvät vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot. Hallituskauden aikana on mahdollista suorittaa opintoja, mutta tehtävä edellyttää sitoutumista viikoittaiseen työskentelyyn ylioppilaskunnan toimistolla. Toimiston sisäiset palaverit ja kokoukset ovat virka-aikaan, mutta edustustehtäviä ja tapahtumia sekä yhteydenpitoa sidosryhmiin on myös iltaisin ja viikonloppuisin.  Hallituksen jäsenille maksetaan tehtävästä palkkiota, joka vuonna 2023 oli 650 euroa kuukaudessa.

Yhteisen työskentelyn lisäksi hallituksen jäsenet saavat vastuulleen oman sektorin, jonka toimintaa he edistävät vuoden aikana yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi hallituslaisen vastuulla voi olla ainejärjestökummina toimimista tai toimintasuunnitelmaprojektin johtamista. Voit kertoa hakemuksessa, jos olet erityisesti kiinnostunut yhdestä tai useammasta osa-alueesta! Hallituksen tehtävät jaetaan kuitenkin vasta hallituksen valinnan jälkeen järjestäytymiskokouksessa. Jokainen vuosi on erilainen, ja hallituslaisten roolit voivat hieman vaihdella. Esimerkiksi vuonna 2023 hallituksessa oli vaaleista vastaava jäsen eduskunta- ja edustajistovaalien vuoksi. Tässä on kuitenkin kuvaukset yleisimmistä hallituslaisten vastuualueista.

 

Tapahtumavastaavan tärkein yhteistyökumppani on tapahtumatuottaja, ja vuoden kohokohta on avajaistapahtuma Hurmos, joka vie aikaa erityisesti alkusyksystä, mutta vaatii valmistelua koko vuoden ajan. Lisäksi tapahtumavastaava järjestää pienempiä tapahtumia vuoden aikana ja tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Koulutuspoliittinen vastaava ja sosiaalipoliittinen vastaava työskentelevät edunvalvontasektorilla yhteistyössä kopo- ja sopoasiantuntijoiden kanssa. Koulutuspoliittinen vastaava toimii yhteistyössä järjestöjen kopovastaavien kanssa  ja auttaa etsimään ratkaisuja opiskeluun liittyviin pulmiin. Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä esimerkiksi tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja paikallisen vaikuttamisen näkökulmista.

Kansainvälisistä asioista vastaavan hallituslaisen yhteistyökumppani toimiston sisällä on yhteisöasiantuntija, lisäksi kv-sektorilla työskennellään paljon yliopiston sekä tietysti kansainvälisten kumppanien kanssa. Kv-sektorille kuuluvat niin saapuvien vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden asiat kuin myös suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymisen tukeminen. Kv-sektori on monipuolinen sekoitus edunvalvontaa, järjestöyhteistyötä ja tapahtumia.

Järjestöistä vastaava hallituslainen on luonnollisesti tekemisissä ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen kanssa yhteistyön, neuvonnan ja järjestöille suunnattujen tapahtumien parissa. Järjestösektorin hallituslainen työskentelee erityisesti yhteisöasiantuntijan kanssa. 

Viestintähallituslainen pääsee tutustumaan jokaiseen sektoriin ja tukemaan muita viestinnässä. Viestinnästä vastaava hallituslainen tekee yhteistyötä erityisesti viestintäasiantuntijan mutta myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Viestintäsektorilla pääsee suunnittelemaan ja tuottamaan sisältöä ylioppilaskunnan kanaviin palveluista, tapahtumista ja ylioppilaskunnan arjesta.

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo pdf-tiedostona osoitteeseen hakemukset@oyy.fi viimeistään sunnuntaina 10.12. Lisätietoja hakemisesta ja luottamustehtävissä toimimisesta voit kysyä hallituksen puheenjohtajalta Suvi-Anna Salmiselta (hpj@oyy.fi) tai pääsihteeri Kauko Keskisärkältä (paasihteeri@oyy.fi). 

Kaikilla hakijoilla on mahdollisuus esittäytyä edustajistolle kokouksessa 12.12.! Kokous alkaa klo 17.

 

Edustajiston puheenjohtajiston valinta

 

Samassa kokouksessa valitaan hallituksen jäsenten lisäksi edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2024. EPJ:n ja EVPJ:n tulee olla edustajiston varsinaisia jäseniä.

Hakemukset tehtävään tulee lähettää sunnuntaihin 10.12. klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@oyy.fi. Määräaikaan mennessä tulleet hakemukset toimitetaan edustajiston luettavaksi ennen kokousta. Lisää tietoa tehtävistä voi kysyä edustajiston nykyiseltä puheenjohtajalta Leea Putulalta ja varapuheenjohtajalta Karoliina Kokko-Tollolalta.

Lisää kirjoituksia