Kannanotto: OYY tukee opiskelijoiden yliopiston valtausta

Oulun yliopiston ylioppilaskunta tukee opiskelijoiden mielenilmausta ja jakaa huolen opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista.

Suuri joukko Oulun yliopiston opiskelijoita on tänään maanantaina 25.9. vallannut Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen. Opiskelijat osoittavat valtauksella mieltään hallituksen suunnittelemia opiskelijoiden toimeentuloon ja asumiseen kohdistuvia leikkauksia vastaan. Lisäksi valtaajat vaativat opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden turvaamista ja maksutonta koulutusta kaikille. Oulun yliopiston ylioppilaskunta tukee opiskelijoiden mielenilmausta ja jakaa huolen opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista.

“Opiskelijoilta leikataan tällä hetkellä joka suunnasta, vaikka opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen kohdistuu koko Suomen tulevaisuuteen”, kritisoi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Suvi-Anna Salminen. “Ymmärrän täysin miksi opiskelijat ympäri Suomen osoittavat mieltään näitä leikkauksia vastaan, ja mekin ylioppilaskuntana tuemme mielenilmausten sanomaa.”  

Opiskelijoiden toimeentulo on jo nykyisellään niukempi kuin minkään muun ihmisryhmän. Suuri osa opintotuesta on lainaa, joka korkojen nousun myötä on opiskelijoille kalliimpaa kuin pitkään aikaan. Monet työskentelevät jo nyt opintojen ohessa rahoittaakseen elämisensä. Toimeentulon leikkaukset ajavat opiskelijoita tekemään yhä enemmän töitä hidastaen valmistumista. Suurempi työmäärä ja huoli toimeentulosta vaikuttavat opiskelijoiden jaksamiseen, ja riskinä on että yhä useampi opiskelija uupuu jo ennen työuran alkamista. Kasvava lainataakka ja epävarmuus toimeentulosta heikentävät korkeakouluopintojen houkuttelevuutta. Leikkaukset ovat räikeässä ristiriidassa sen kanssa, että tavoitteena on Suomen koulutustason nostaminen. 

Suurin leikkaus kohdistuu asumistukeen, joka laskee opiskelijoilla keskimäärin 76 euroa. Opintotuen indeksijäädytys tulee heikentämään opiskelijoiden jo valmiiksi heikkoa ostovoimaa entisestään, ja leikkaus eritysryhmien investointiavustuksiin kohdistuu osittain myös opiskelija-asuntojen rakentamiseen, vaikka jo nyt monissa opiskelijakaupungeissa on pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

OYY yhtyy opiskelijoiden vaatimuksiin: jo nyt taloudellisessa ahdingossa olevien opiskelijoiden ei pidä joutua kantamaan hallituksen leikkauspolitiikan seurauksia!

 

Lisätietoja: 

Hallituksen puheenjohtaja Suvi-Anna Salminen, hpj@oyy.fi, 040 523 1821

 

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Essi Leinonen, sopoasiantuntija@oyy.fi, 0405265821

Lisää kirjoituksia