Maksuton koulutus vaatii puolustajaansa!

Koulutuksen maksuttomuus ja siihen kajoaminen puhuttivat jo ennen vaaleja ja sama tahti on jatkunut myös vaalien jälkeen. Tällä hetkellä todennäköisin kehityskulku on, että EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden maksut täyskatteellistetaan, eli käytännössä lukukausimaksut nousevat merkittävästi ja niiden on tarkoitus kattaa opintojen kokonaiskustannus.

Tätä työtä tekemään on jo asetettu Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen työryhmä. Sen tehtävä ei kuitenkaan ole helppo. Ensinnäkin siirtymää vaikeuttaa se, että tarkan “hintalapun” määritteleminen tutkinnolle on vaikeaa, sillä tarkkaa lukua tästä ei ole Suomessa laskettu ja tutkintojen tuottamisen kustannukset vaihtelevat suuresti eri alojen välillä. Toisaalta on myös otettava huomioon se, että mikäli osalle opiskelijoista tarjotaan stipendejä, tulisi tämä suurella todennäköisyydellä kustantaa maksavien opiskelijoiden pussista. Mikäli lopputulemaan kuitenkin päästään kohtaavat korkeakoulut vielä suuremman haasteen. Täysmittaisen lukukausimaksun yliopistona vertailukohtanamme ovat varsin suoraan mm. Harvardin ja Yalen tyyppiset huippuyliopistot. Onko tämä se suunta, jonka tahdomme ottaa, kun kansainvälistä osaamista kaivataan enemmän kuin koskaan?

 

Myös kotimaisten opiskelijoiden tulisi pitää tätä kehitystä tarkalla silmällä. On olemassa aito uhka siitä, että hintalapun määrittäminen tutkinnolle johtaa siihen, että lukukausimaksuja aletaan ajaa myös kotimaisille opiskelijoille ja argumentti koulutuksesta henkilökohtaisena investointina laajenee entisestään. 

 

Erityisen uhattuna ovat toiset samantasoiset tutkinnot, joista keskusteltiin jo vaalien alla. Tämä olisi kuitenkin äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa. On huomioitava, että suurimmalle osalle alanvaihdossa on kyse siitä, ettei omalta alalta löytynytkään varmuutta työllistymiseen tai tarve uudelle suunnalle nousee merkittäväksi. Tämän lisäksi olemme koko ajan siirtymässä yhä pirstaleisemmille ja alati muuttuville työmarkkinoille. Kun emme voi olla varmoja siitä, millaista osaamista ja millaisia tehtäviä edes 2030- luvun työmarkkinat tulevat vaatimaan ja sisältämään, olemmeko todella valmiita sulkemaan monelta oven alan vaihtamiseen ja osaamisen laajentamiseen?

 

Koulutuksen maksuttomuus on ylioppilaskunnallemme vahva arvo ja keskeinen tavoite, joka on kirjattuna esimerkiksi poliittista toimintaamme ohjaavaan linjapaperiin. Sen puolesta tulemme työskentelemään nyt ja jatkossa!

Lisätietoja:

Mikko Hakoniemi, hallituksen varapuheenjohtaja (mikko.hakoniemi@oyy.fi)
Jere Tapio, koulutuspoliittinen asiantuntija (jere.tapio@oyy.fi)

Lisää kirjoituksia