Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee tutkimusharjoittelijaa – hae paikkaa 19.3. mennessä!

Harjoittelijan toteuttaman tutkimuksen aihepiirinä on opiskelijoiden tarvitsema tuki ja opintojen keskeytymisen ehkäiseminen. Harjoittelu on palkallinen ja sijoittuu syyslukukauteen 2023.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on noin 12 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä edunvalvonta-, koulutus- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää. Oulun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteellinen toimintaympäristö, jossa on opiskelijoita yli 90 maasta.

 

Tutkimusharjoittelijanamme pääset toteuttamaan tutkimuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin tukitarpeista. Painopisteenä tutkimuksessa olisivat opintojen keskeytymisen ennaltaehkäiseminen yliopiston eri opintojen tukimuotojen (esim. omaopettajatoiminta, opintopsykologitoiminta  sekä muut mahdolliset opinto-ohjauksen muodot) näkökulmasta. Harjoitteluaiheen tarkempi rajaus sekä toteutustapa sovitaan harjoittelijan kanssa. 

 

Edellytämme sinulta aiempia korkeakouluopintoja sekä kiitettävää suomen tai englannin kielen taitoa. Aiempi tutkimuskokemus katsotaan eduksi. Tärkeintä on kuitenkin, että olet oma-aloitteinen, innokas ja kiinnostunut oppimaan ja kehittämään itseäsi. 

 

Tarjoamme sinulle kivan työyhteisön ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi. Pääset tekemään käytännön tutkimustyötä mielenkiintoisessa ympäristössä, ja saat palautetta sekä henkilökohtaista ohjausta työhösi. Työssä pääset muun muassa suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksesi aineistonkeruun sekä analysoimaan sen tulokset. Harjoittelu soveltuu hyvin esimerkiksi maisterivaiheen opinnäytetyön yhteyteen.


Harjoittelun kesto on 2,5 kuukautta. Harjoittelu sijoittuu syksylle ja sovitaan erikseen tehtävään nimitetyn henkilön kanssa. Harjoittelijan työaika on keskimäärin 30 tuntia viikossa, ja pääasiallinen työpaikka on ylioppilaskunnan toimisto Linnanmaalla. Harjoitteluajan palkka on koko jaksolta yhteensä 2662 euroa, joka maksetaan kahdessa osassa (1331€/kerta). Huomioithan, että harjoittelupaikan saamisen edellytyksenä on, että sinulla on käytössäsi korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@oyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 19.3.2023 klo 23.59, otsikkoriville maininta ”tutkimusharjoittelija”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin haun päätyttyä. Haastatteluajankohdasta ilmoitetaan haastatteluun valituille hakuajan päättymistä seuraavan viikon kuluessa.

 

Harjoittelua koskevista asioista voi kysyä lisää ylioppilaskunnan pääsihteerin sijaiselta Jarkko Impolalta (15.3. saakka) p. 0504792161, pääsihteeri Kauko Keskisärkältä (16.3. eteenpäin) p. 0405231822 (paasihteeri@oyy.fi) sekä sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta Essi Leinoselta, p. 0405265821, essi.leinonen@oyy.fi .

 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakijoiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä. Lähetettyjä hakemuksia käsittelevät Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt, ja niitä säilytetään vuoden verran valintapäätöksen tekemisen jälkeen. Valituksi tulleen hakemus liitetään julkisen pöytäkirjan liitteeksi. 

 

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisää kirjoituksia