OYY:n hallitus on järjestäytynyt, varapuheenjohtajiksi Hakoniemi ja Holmi

Mikko Hakoniemi valittiin ensimmäiseksi ja Katri Holmi toiseksi varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023.

OYY:n hallitus on aloittanut työnsä perehtymällä tehtäviinsä ja OYY:n toimintaan asiantuntijoiden opastuksella. Torstaina 12.1. hallitus piti järjestäytymiskokouksensa, jossa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin tieteiden ja aatteiden historian opiskelija Mikko Hakoniemi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi terveystieteiden opiskelija Katri Holmi. Suvi-Anna Salminen nimettiin hallituksen puheenjohtajaksi edustajiston kokouksessa marraskuussa 2022. Hallituksen vastuualueet vuodelle 2023 ovat seuraavat:

 

Koulutuspolitiikka: Mikko Hakoniemi

Sosiaalipolitiikka: Katri Holmi

Vaalit: Aapomikko Matti

Järjestöasiat: Anton Kostiainen

Kansainväliset asiat: Daria Zaikovskaia

Tapahtumat: Aku Forsman

Viestintä ja kestävä kehitys: Elli Reinola

OYY:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 on kolme projektia, joiden vastuut on jaettu seuraavasti:

 

Toimintasuunnitelmaprojekti 1: Vaikutamme. 

Projektin vastuuhenkilö Aapomikko Matti

Vuonna 2023 järjestetään Suomessa eduskuntavaalit. Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta, ja sen toteuttamiseksi jalkaudumme  alkuvuodesta eduskuntavaaliehdokkaiden ja puolueiden pariin keskustelemaan opiskelijoille tärkeistä tulevaisuuden kysymyksistä.

Tämän lisäksi syksyllä 2023 järjestetään suuret halloped-haut, joissa valitaan suurin osa uusista hallinnon opiskelijaedustajista seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tätä varten uusitaan halloped-hakujärjestelmä. On tärkeää, että halloped-paikat saadaan täytettyä, jotta opiskelijaedustus säilyy vahvana myös seuraavan kahden vuoden aikana.

 

Toimintasuunnitelmaprojekti 2: Kehitämme.

Projektin vastuuhenkilö Elli Reinola

Ylioppilaskunnan edellinen sisäisen toiminnan kehitysprojekti on tehty vuonna 2018. Sen jälkeen organisaatio on muuttunut merkittävästi muun muassa digitaalisaation edistymisen, etätyöskentelyn yleistymisen ja toiminnan laajenemisen johdosta. 

Ylioppilaskunnan toiminnassa on selkeä tarve tarkastella monia sisäisiä prosesseja ja saattaa toiminta ajanmukaiselle tasolle, selkeyttää ja suoraviivaistaa prosesseja.

 

Toimintasuunnitelmaprojekti 3: Yhdenvertaistamme.

Projektin vastuuhenkilö Katri Holmi

Yhdenvertaisuus on yksi ylioppilaskunnan arvoista. Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii pitkäjänteistä ponnistelua mutta myös määrätietoisuutta ja halua kehittää omaa ympäristöään.

Koronapandemian jälkeen korkeakouluyhteisössä on noussut selkeä tarve vahvistaa häirintä- yhdyshenkilötoimintaa ja vahvistaa tukea järjestöille. Korkeakouluyhteisö tarvitsee yhteiset turvallisen tilan periaatteet ja laajaa yhdenvertaisuustoiminnan tarkastelua.

Ylioppilaskunnan linjapaperi on asettanut tavoitteeksi tasa-arvolain nykyaikaistamisen. Lainmuutos on monivuotinen projekti, jonka suunnittelu ja vaikuttamistyö on määrä aloittaa vuonna 2023.

Lisää kirjoituksia