OYY:n yhdenvertaisuusjulistus

Opiskelijoiden mielenterveysviikko alkaa OYY:n yhdenvertaisuusjulistuksen julkaisulla! Mielenterveysviikon teemana on yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuusjulistus ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat luettavissa nettisivuillamme pysyvästi.

“Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.” (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 § 8) 

Tällä julistuksella haluamme osoittaa, että kaikilla Oulun yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivilla on oikeus olla oma itsensä ja tulla kohdatuksi tasavertaisena opiskelijayhteisön jäsenenä. Haluamme myös, että kaikilla on samat mahdollisuudet osallistua yhteisön toimintaan, ja erilaiset rajoitteet pyritään parhaan mukaan huomioimaan toimintaa suunniteltaessa.  

Haluamme, että yhteisössämme kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja pidetään huolta, ettei niitä loukata missään tilanteissa. Kunnioitus muita yhteisön jäseniä kohtaan on jokaisen vastuulla, ja haluamme yhdessä tehdä opiskelijayhteisöstä kaikille turvallisen ja kaikkia kohtaan reilun paikan toimia.  

Lisää kirjoituksia