Ylioppilaskunta hakee opiskelijaedustajia Oulun yliopiston hallitukseen kaudelle 2024–2025

Haku yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi on auki 10.10. saakka!

Oulun yliopiston hallituksessa toimiminen tarjoaa runsaasti valtaa ja vastuuta, sillä se on yliopiston ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin. Hallituksen toimintaa ohjaa sen tehtävä päättää yliopiston taloudesta, toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Hallitus myös hyväksyy yliopiston merkittävät sopimukset ja säännöt sekä valitsee rehtorit. Hallituksella on valtaa myös koulutuksen osalta, sillä se esimerkiksi hyväksyy vuosittain tutkinto-ohjelmaportfolion, eli päättää, mitä tutkinto-ohjelmia ja kuinka monelle uudelle opiskelijalle Oulun yliopistossa vuosittain järjestetään. Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen toimivallasta on säädetty Yliopistolaissa, jonka lisäksi yliopistokohtaisia tehtäviä on kuvattu Oulun yliopiston johtosäännössä ja koulutuksen johtosäännössä. Kattava listaus hallituksen tehtävistä kuulutuksen lopussa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi työskentelyyn on varattava aikaa verkostotyöhön ja kokouksiin valmistautumiseen.

Tutustu hallituksen tehtäviin ja pöytäkirjoihin: https://www.oulu.fi/fi/yliopiston-hallitus 

Toimielimeen valitaan kaksi varsinaista opiskelijajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. Opiskelijoiden lisäksi jäseninä on yliopiston professoreita ja muuta henkilöstöä sekä ulkopuolisia jäseniä yliopiston johtosäännön mukaisesti. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee opiskelijaedustajia tarvittaessa. Toiminnasta saa opintopisteitä ja siitä maksetaan kokouspalkkiot. Kahden vuoden hallitustoiminnasta voi saada 4 opintopistettä (max. 10 op/opiskelija). Kokouspalkkion määrästä päättää yliopistokollegio.

Aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta katsotaan eduksi. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto nimittää opiskelijaedustajat. Hakuprosessiin sisältyy haastattelu. Valinta tehdään edustajiston kokouksessa 17.10.2023 (kokous on ilta-aikaan Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella). Hakukelpoisia ovat ne hakemuksensa hakuajan puitteissa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 10.10. mennessä.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi, opintojesi vaihe sekä mahdollinen valintaan vaikuttava kokemus. Kuvaile hakemuksessa omia tavoitteistasi ja motivaatiotasi hallitustyöskentelyyn.

 

Yliopiston hallituksen tehtävänä on:

1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;

2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;

3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;

4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;

5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;

6) hyväksyä yliopistolain 48 §:n mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;

7) valita rehtori sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;

8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;

9) tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;

10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä; sekä

11) päättää yliopiston osakkuudesta osakeyhtiössä ja muissa yhteisöissä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille

 

Toivomme tiiviitä hakemuksia, jossa kerrot motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä tehtävän kannalta keskeisimmät luottamustoimesi. Voit liittää hakemuksen mukaan CV:n. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 10.10.2023 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@oyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Yliopiston hallitus”.

 

 

Lisätietoja hakuprosessista:

Lisätietoja: OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Jere Tapio, jere.tapio@oyy.fi sekä pääsihteeri Kauko Keskisärkkä paasihteeri@oyy.fi

Lisää kirjoituksia