Ylioppilaskunta tuomitsee poliittisen häirinnän

Ylioppilaskunnan järjestämillä harrastejärjestöapproilla (10.10.) Oulun Opiskelevat Kokoomusnuoret jakoi tarroja, jotka kohdennettiin yksittäiseen poliittiseen ryhmään pyrkimyksenä sulkea kyseistä ryhmää ulkopuolelle. Ylioppilaskunta on saanut yhteydenottoja asiaan liittyen. Suhtaudumme piirissämme toimivan järjestön toimintaan tilanteen vaatimalla vakavuudella.

OYY:n arvojen keskiössä on yhteisöllisyys. Kaikenlainen syrjivä puhe on arvojemme kanssa ristiriidassa ja siten tuomittavaa. Oikeus syrjimättömyyteen on myös tunnustettu perustuslaissa. Perustuslain 2. luvun  6§ mukaan Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Harrastejärjestöapproilla jaetuissa materiaaleissa loukattiin ihmisten oikeutta mielipiteeseen ja vakaumukseen.

Ylioppilaskunnalla on nollatoleranssi syrjintään. Jokaisella on oikeus osallistua ylioppilaskunnan toimintaan ja toimia sen piirissä ilman pelkoa tulla syrjityksi poliittisten mielipiteiden perusteella. Jokainen ylioppilaskunnan piirissä toimiva järjestö on jäsenyyttä hakiessaan lupautunut toimimaan niin, ettei toiminta ole ristiriidassa OYY:n arvojen, strategian tai tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. Ylioppilaskunnan tapahtumissa ja toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joihin myös tapahtumaan osallistuvat järjestöt ovat sitoutuneet.

Ylioppilaskunta on keskustellut Oulun Opiskelevien Kokoomusnuorten edustajan kanssa. Hallituksen kokouksessa 13.10. käydyn keskustelun perusteella ylioppilaskunta on päätynyt erottamaan järjestön OYY:n piiristä määräaikaisesti lokakuun 2024 loppuun asti.

 

Leea Putula                                                                 Suvi-Anna Salminen

Edustajiston puheenjohtaja                                    Hallituksen puheenjohtaja

Lisää kirjoituksia