Edustajistovaalien vaalikuulutus

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN (OYY) EDUSTAJISTOVAALIT 1.11.–8.11.2023

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN (OYY) EDUSTAJISTOVAALIT 1.11.–8.11.2023

Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä toimielin, joka muun muassa valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, päättää jäsenmaksun suuruudesta ja valitsee opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen. Vaaleissa valitaan 37 jäsentä ja heidän varajäsenensä.

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Vaalikelpoisia edustajiston jäseniksi ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 18.10.2023 klo 12.00 mennessä. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään varsinaisena vaalipäivänä. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan sähköisillä vaaliasiakirjoilla, jotka ovat saatavilla OYY:n verkkosivuilta (www.oyy.fi/osallistu-vaikuta/vaalit/)18.9.2023 alkaen. Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita. Vaaliasiakirjojen täyttämiseen vaaditaan HAKA-tunnistautuminen.

VAALIASIAKIRJOJEN JÄTTÄMINEN

Vaaliasiakirjat on jätettävä sähköisesti viimeistään keskiviikkona 18.10.2023 klo 12.00. Kaikkien asiakirjojen on tällöin oltava jätettynä.

ÄÄNIOIKEUS

Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Oulun yliopistoon 11.10.2023 mennessä läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Tarvittaessa keskusvaalilautakunnan nimeämät ylioppilaskunnan toimihenkilöt voivat yhdessä opiskelijan kanssa tarkastaa opiskelijan pyynnöstä äänioikeuden vaaliluettelosta. Tarkastusta voi pyytää ylioppilaskunnan toimistolla 12.10. ja 16.–18.10.2023 toimiston aukioloaikoina (ma–to 10–14). 

Kirjalliset oikaisupyynnöt on tehtävä sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteerille osoitteeseen paasihteeri@oyy.fi viimeistään 20.10.2023 klo 12.00. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi oikaisua vaativan henkilön nimi, yhteystiedot, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perustein oikaisua vaaditaan.

ÄÄNESTYS

Sähköinen äänestys alkaa keskiviikkona 1.11.2023 klo 12.00 ja päättyy keskiviikkona 8.11.2023 klo 16.00. Keskusvaalilautakunta pidättää oikeuden äänestysjärjestelmän huoltotaukoihin äänestyksen aikana. Äänestys tapahtuu Tuudo mobiilisovelluksessa sekä osoitteessa vaalit.tuudo.fi.

Oulussa 16.8.2023 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Vaaleihin ja vaaliasiakirjojen täyttämiseen pidetään infotilaisuus ylioppilaskunnan toimistolla torstaina 21.9.2023 kello 15-16:30.

 

Lisätietoja:

Vaalikoordinaattori, Iikka Meriläinen, edustajistovaalit@oyy.fi

Pääsihteeri, Kauko Keskisärkkä, paasihteeri@oyy.fi

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, Tiitu-Lotta Paju, kvl@oyy.fi
Lisää kirjoituksia