Harjoittelutukien leikkaukset peruttiin, mutta liian myöhään?

Harjoittelutuet ovat taas haettavissa, mutta yliopiston päätöksenteko ja viestintä niiden suhteen on ollut poukkoilevaa ja epäselvää

Opiskelijan pitäisi voida luottaa yliopiston päätöksentekoon ja opintojen sujuvuuteen, mutta tänä keväänä luottamus on ollut koetuksella. Harjoittelutukia leikattiin yllättäen, ja oli epäselvää mihin asti tukia riittää ja kuinka tukien ulkopuolelle jääneet saisivat opintoihin kuuluvat harjoittelut suoritettua. Vaikuttamistyön ansiosta tilanne saatiin lopulta korjattua. Se jätti kuitenkin jälkeensä epävarmuuden siitä, muistetaanko päätöksenteon rattaissa ottaa huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä tilanteita.

Tieto harjoittelutukien merkittävästä leikkauksesta tuli tammikuun lopussa, mutta yliopisto ei viestinyt siitä opiskelijoille kootusti. Tämän seurauksena tiedekunnat joutuivat itse viestimään tilanteesta, ja eri tiedekuntien opiskelijat olivat tämän vuoksi eri asemassa tiedon saannin suhteen. OYY ryhtyi selvittämään tilannetta heti kun se tuli meille tietoon, ja vaadimme tukien palauttamista edellisvuosien tasolle. Keskustelujen ja selvittelyjen lisäksi lähestyimme yliopiston johtoa sisäisellä kannanotolla. Yhteistyö tuotti tulosta, ja tuet luvattiin palauttaa.  Opiskelijoille tukien palauttamisesta viestittiin vasta 25.3. joka oli liian myöhään monien kesän harjoittelupaikkojen haun kannalta. Tukien palauttamisesta huolimatta vahinkoa ehti siis tapahtua monen opiskelijan kohdalla.

On hyvä että harjoittelutuet palautettiin, mutta tilanteen hoitaminen jätti toivomisen varaa. Ikävistäkin päätöksistä ja leikkauksista pitää viestiä suoraan, jotta opiskelijat voivat ottaa ne huomioon opintojensa ja harjoittelujen suunnittelussa. Jatkossa toivomme yliopistolta avoimempaa, suorempaa ja ajantasaisempaa viestintää opiskelijoita koskevista päätöksistä.

Lisää kirjoituksia