Keitä ne on ne jokaisen opiskelijan sankarit?

Opiskelijoilla on kursseihin ja arkeen liittyen paljon tarpeita ja odotuksia. Kurssien toteutustapa, arviointi ja saatu opetus ovat vain muutama esimerkki asioista, jotka puhuttavat. Useasti opiskelijan ja opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien tahojen väliset odotukset voivat erota toisistaan jopa suuresti. Varmin tapa turvata näiden odotusten muuttuminen todeksi on pitää huolta siitä, että aktiivisia hallopedejä löytyy kaikista mahdollisista toimielimistä! Hallopedit ovat myös kiltojen ja ainejärjestöjen edunvalvonnalle merkittävä voimavara, sillä kokousten kautta järjestöihin virtaa aina ajantasaisin tieto tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman tapahtumista.

On ikävä huomata, että viime aikoina halloped-toiminta on nähty vain pitkän linjan opiskelijoiden hommana. Todellisuudessa kaikenlaisten opiskelijoiden tarve halloped-toiminnassa on äärimmäisen suurta. Ensimmäisen tai toisen vuosikurssin opiskelijalla on ajankohtaisin tieto esimerkiksi perus- ja aineopintokurssien toteutuksista, kuin taas 4. ja 5. vuoden opiskelija osaa sanoa opinnäytetöiden kursseista mahdollisesti paremmin. Tämän lisäksi on tärkeää muistaa, ettei kukaan jää hallopedina yksin. Me OYYssä tarjoamme läpi toimikauden tukea ja ohjausta, sekä järjestämme keväisin valituille hallopedeille koulutuksen tehtävään!

Tänä syksynä me tulemme jälleen etsimään näitä jokaisen opiskelijan sankareita tehtäviin! Haku lähes kaikkiin tehtäviin alkaa 17.10. ja päättyy 19.11. Hae siis mukaan ja muistuttele myös ystävääsi tästä mahdollisuudesta!

Lisää kirjoituksia