Yhteisöillä on mahdollisuuksia puuttua rasismiin

Rasismi on ongelma myös yliopistoyhteisössä. Olemme osa laajempaa suomalaista yhteiskuntaa, jossa rasistiset rakenteet vaikuttavat. Siksi on tärkeää tiedostaa, että rasismia esiintyy myös meidän yhteisössämme ja olla valmiita puuttumaan siihen tarvittaessa. Oulun yliopisto on kansainvälinen yhteisö. Tänne saapuu joka vuosi satoja vaihto-opiskelijoita ja kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissamme aloittaa vuosittain satoja uusia opiskelijoita. Myös suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelee paljon ihmisiä erilaisista kulttuuritaustoista. Yhteisöömme mahtuu siis runsaasti erilaisia etnisyyksiä ja identiteettejä, mikä on rikkaus. Kun otamme kaikki mukaan toimintaan ja tutustumme ihmisiin oman kuplamme ulkopuolelta, saamme myös itse toiminnasta enemmän ja opimme uusia asioita.

 

Tänä vuonna yhdenvertaisuusviikon teemana on rasismiin puuttuminen. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan haastava aihe. Valkoiselle ihmiselle voi olla vaikeaa ymmärtää, milloin johonkuhun kohdistuu rasismia, koska rasismi ei aina ole avoimen vihamielistä käytöstä vaan toisinaan se on ulos sulkemista – systemaattista, rakenteista kumpuavaa yhteisön ja yhteiskunnan ulkopuolelle jättämistä. Siksi yhteisöillä on erityinen vastuu siinä, miten erilaisista taustoista tulevia henkilöitä osallistetaan ja otetaan mukaan toimintaan.

 

Ylioppilaskunnalla on erinäisiä tapoja, joilla pyrimme luomaan yhteisöstä saavutettavan ja inklusiivisen kaikille jäsenillemme. Viestintämme on kaksikielistä, ja pyrimme tarjoamaan monipuolista  toimintaa kaikille opiskelijoille. Tapahtumista saa tietoa kahdella kielellä, ja tarvittaessa järjestetään tulkkausta. Vaikka resurssimme ovat rajalliset, pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi. Toisaalta kaksikielisyys ei itsessään ratkaise rasistisia olettamuksia. Monille suomea sujuvasti tai jopa äidinkielenään puhuville on tuttua, että heille tullaan puhumaan englanniksi. Ulkonäön tai nimen perusteella oletetaan, etteivät he puhuisi suomea.

 

Ylioppilaskunnalla on oma prosessi epäasialliseen käytökseen ja häirintään puuttumiseen. Kaikissa tapahtumissamme on paikalla häirintäyhdyshenkilö, ja koulutamme myös jäsenjärjestöihimme häirintäyhdyshenkilöitä. Näin voimme luoda tiloista ja tapahtumista turvallisempia meille kaikille. Tietoisuuden lisääminen siitä, millainen käytös on hyväksyttävää, luo pitkällä aikavälillä avoimempaa toimintakulttuuria ja helpottaa tapahtumiin ja yhteisön toimintaan osallistumista. Paremman ja turvallisemman toimintaympäristön luomisella ehkäistään myös rasismia, mikä on myös häirintää. Kampuksilla tai opiskelijatapahtumissa rasismia kohdanneiden tai sitä nähneiden kannattaakin olla yhteydessä esimerkiksi meihin päin hairinta@oyy.fi tai yliopistoon. Totuus on, että yliopistoyhteisössä esiintyy rasismia, joten meillä pitää olla myös kanavia, joiden avulla kohdatusta rasismista ja häirinnästä voidaan ilmoittaa. Silloin tapauksiin voidaan puuttua.

 

Haluankin lopuksi sanoa, että olkaa rohkeasti yhteydessä teihin kohdistuneesta rasismista. Ylioppilaskunta haluaa kehittää yhteisöämme avoimemmaksi ja taata yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaamme kaikille jäsenillemme taustoista riippumatta.

 

Blogin on kirjoittanut OYY:n hallituksen jäsen Aino Uitamo

Lisää kirjoituksia