Ainejärjestöt

Ainejärjestö toimii opiskelijan yhdyslinkkinä omaan oppiaineeseen ja tiedekuntaan

Oulun yliopistossa toimii useita eri ainejärjestöjä eli kiltoja, joilla osalla on oma kattokiltansa. Kiltoja ja kattokiltoja on Oulun yliopistossa yhteensä 37. Järjestöjen näkyvimpiä tunnuksia ovat eriväriset haalarit. Edustustilaisuuksissa kuten vuosijuhlilla voi käyttää ylioppilaskuntanauhan lisäksi järjestönsä omaa nauhaa. Alla on listattuna piirissämme toimivat ainejärjestöt, kattokillat ja heidän tunnuksiaan.

OYYn piirissä toimivat ainejärjestöt:

Humanistinen kilta
Humanististen ainejärjestöjen kattokilta

 

Communica
Logopedia

 

Gieku
Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri

 

 

Index
Informaatiotutkimus

 

 

Kultu
Arkeologia, kirjallisuus ja kulttuuriantropologia

 

Suma
Suomen kieli

 

Tiima
Historia

 

Timppa
Tiedeviestintä
(Tiedeviestinnällä ei ole kandidaatin vaihetta. Usea Timpan jäsen käyttää aikaisemman tutkintonsa järjestön haalareita.)

 

Verba
Vieraat kielet

Kaski
Kasvatustieteellisten kiltojen kattokilta

 

 

Lastarit
Varhaiskasvatus

 

Motiva
Yleinen kasvatustiede

 

Mukava
Musiikkikasvatus

 

 

Ohari
Aineenopetus
(Oharilla ei ole omia haalareita. Usea Oharin jäsen käyttää oman opetettavan aineensa järjestön haalareita.)

 

OLO
Luokanopetus

 

Spessu
Erityispedagogiikka

Finanssi
Kauppatieteet

Oulun Luonnontieteilijät – OLuT
Luonnontieteellisten kiltojen kattokilta

 

Atlas
Maantiede

 

 

Blanko
Tietojenkäsittelytieteet

 

Histoni
Biokemia

 

Nikoli
Geotieteet

 

 

Sigma
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet

 

 

Syntaksis
Biologia

 

 

Valenssi
Kemia

Oulun Hammaslääketieteen kilta – OHLK
Hammaslääketiede

 

 

Oulun Lääketieteellinen Kilta – OLK
Lääketiede

 

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat – OLTO
Lääketieteen tekniikka
(Valkoiset, mutta kandivaiheen päätyttyä ja poikkitieteellisenä järjestönä useilla jäsenillä muiden järjestöjen haalarit.)

 

Terveystieteiden Kilta
Terveystieteet

Oulun Teekkariyhdistys – OTY
Teekkarien kattokilta

 

Arkkitehtikilta
Arkkitehtuuri

 

 

Konekilta
Konetekniikka

 

 

OPTIEM
Tuotantotalous

 

 

Oulun Tietoteekkarit – OTiT
Tietotekniikka ja informaatioverkostot

 

 

Prosessikilta
Prosessitekniikka (valkoiset)
Kaivos- ja rikastustekniikka
(lisäksi oma oranssi-harmaa hiha)

 

Sähköinsinöörikilta – SIK
Sähkötekniikka, elektroniikka

 

 

Ympäristörakentajakilta
Ympäristötekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Skip to content