Ainejärjestöt

Ainejärjestö toimii opiskelijan yhdyslinkkinä omaan oppiaineeseen ja tiedekuntaan

Oulun yliopistossa toimii kaikkiaan nelisenkymmentä ainejärjestöä. Ainejärjestö toimii opiskelijan yhdyslinkkinä omaan oppiaineeseen ja tiedekuntaan. Lisäksi ainejärjestöt järjestävät monenlaista opintoja tukevaa toimintaa ja vapaa-ajan rientoja. Järjestöjen näkyvimpiä tunnuksia ovat eriväriset haalarit.

Kattokilta: Humanistinen kilta

Logopedia: Communica
Informaatiotutkimus: Index
Arkeologia, kirjallisuus ja kulttuuriantropologia: Kultu
Historia: Tiima
Suomen kieli: Suma
Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri: Gieku ry Facebookissa
Vieraat kielet: Verba

Kattokilta: Kaski ry

Varhaiskasvatus: Lastarit
Kasvatustieteilijät: Motiva
Musiikkikasvattajat: Mukava
Aineenopettajat: Ohari
Luokanopettajat: OLO
Erityispedagogiikka: Spessu

Kattokilta: Oulun Luonnontieteilijät ry (OLuT)

Maantiede: Atlas
Tietojenkäsittelytieteet: Blanko
Biokemia:Histoni
Geotieteet: Nikoli
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet: Sigma
Biologia: Syntaksis
Kemia: Valenssi

Hammaslääketiede: Oulun Hammaslääketieteen kilta
Hoitotiede, terveyshallintotiede, kliininen laboratoriotiede, radiografia: Terveystieteiden kilta ry
Lääketiede: Oulun Lääketieteellinen Kilta (OLK)
Lääketieteen tekniikka: Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry (OLTO)

Kattokilta: Oulun Teekkariyhdistys ry (OTY)

Arkkitehtuuri: Arkkitehtikilta
Konetekniikka: Koneinsinöörikilta
Tuotantotalous: Optiem
Tietotekniikka ja informaatioverkostot: OTiT
Prosessitekniikka: Prosessikilta
Sähkötekniikka, elektroniikka: Sähköinsinöörikilta (SIK)
Ympäristötekniikka: Ympäristörakentajakilta

Skip to content