OYY lausui yliopistojen todistusvalinnan uudistamisesta

OYY osallistui yliopistojen todistusvalinnan uudistamiseen! Annoimme mielipiteemme pisteytyksestä, joka tulisi käyttöön uusille yliopistoon hakijoille.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ilmaisi mielipiteensä yliopistojen todistusvalintojen uuden pisteytyksen luonnoksesta otakantaa.fi-palvelussa. Todistusvalinnan pisteytysmallin luonnos on koostettu kansallisen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen tekemän työn tuloksena. Työtä on tehty tutkittuun tietoon pohjaten ja pyrkimyksenä on ollut pisteytyksen yksinkertaistaminen ja kuormittavuuden laskeminen. 

 

Keskeisinä muutoksina voidaan pitää selkeästi nykyistä pienempää taulukkojen määrää. Aloja on yhdistetty kokonaisuuksiksi paikoin erittäin kunnianhimoisesti. Toinen keskeinen muutos on oppiaineiden painotuksiin ehdotetut muutokset. Tutkittuun tietoon pohjaten on havaittu vahvin korrelaatio lukioajan äidinkielen osaamisen ja yliopistossa tapahtuvan opintomenestyksen välillä ja tähän pohjaten äidinkielen painoarvo on nostettu keskeiseksi kaikissa taulukoissa. Matematiikan osalta ollaan siirtymässä suuntaan, jossa painotus luonnontieteellis- matemaattisilla aloilla kasvaa, mutta muilla aloilla matematiikan merkitys pienenee nykyisestä säilyen kuitenkin vähintään toiseksi tai kolmanneksi merkittävimpänä tekijänä.

“Opiskelijavalintauudistuksen uusi luonnos on askel oikeaan suuntaan, jossa lukion oppiaineille on haettu relevanssia yliopisto-opintoihin. Oppiaineiden yhteys yliopistoon pääsyyn on tähän asti ollut pisteytyksen kannalta vaikeasti perusteltavissa, kun pisteytys on perustunut työmäärään eikä sisältöihin.” kommentoi koulutuspolitiikasta vastaava hallituksen varapuheenjohtaja Mikko Hakoniemi.

Lausunnossaan OYY piti yleisesti kiitettävänä tiedepohjaista lähestymistapaa ja sitä, että alarelevanssi on nostettu tehdyissä valinnoissa keskiöön. Äidinkielen aseman vahvistaminen on sekä perusteltua, että kuormittavuutta poistavaa, sillä äidinkielen oppimäärä on kaikille opiskelijoille yhtäläinen. Tämä vapauttaa ajallisia resursseja omien intressien mukaisiin priorisointeihin, joilla voidaan vahvistaa valmiuksia yliopisto-opintoihin. Tämän lisäksi pidimme matematiikan suhteen tehtyjä valintoja oikeasuhtaisina. Lisäksi esitettiin muutamia taulukko- ja kynnysehtokohtaisia huomioita, jotka on koottu liitteenä olevaan yhteenvetoon.


Lisätietoja:

Jere Tapio
Koulutuspoliittinen asiantuntija

jere.tapio@oyy.fi

Mikko Hakoniemi

Hallituksen varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka
mikko.hakoniemi@oyy.fi

 

OYY_n lausunto todistusvalinnan pisteytysluonnokseen

Lisää kirjoituksia