Kannanotto: Joukkoliikenteen palvelutaso kaipaa parannusta!

Oulun kaupunki kehittyy voimakkaasti, ja joukkoliikenteen palvelutason nosto on välttämätöntä. Nykyinen joukkoliikenteen taso on riittämätön oululaisen korkeakouluyhteisön 30 000 opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle, joista suuri osa käyttää julkista liikennettä päivittäin.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Oulun ammattikorkeakoulu  ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr (PSOAS) vaativat Oulun kaupungilta tulevaisuudelle välttämättömiä joukkoliikenteen palveluverkon parannuksia. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen on investointi tulevaisuuteen, ja kattava joukkoliikenne on tärkeä osa kestävää ja viihtyisää kaupunkikuvaa. Ilman merkittävää panostamista joukkoliikenteeseen Oulun kaupunki ei voi saavuttaa tavoitettaan hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

“Toimiva ja kattava joukkoliikenneverkosto on korkeakoulujen menestymisen ja arjen sujumisen kannalta erittäin tärkeää. Korkeakouluihin tulevilla opiskelijoilla ja henkilöstöllä on oikeus olettaa, että liikkuminen kaupungissa on sujuvaa. Oulun ei kannata jäädä jälkeen joukkoliikenteen kehityksessä verrattuna Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin,” linjaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Oulun kaupunki kehittyy voimakkaasti, ja joukkoliikenteen palvelutason nosto on välttämätöntä. Nykyinen joukkoliikenteen taso on riittämätön oululaisen korkeakouluyhteisön 30 000 opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle, joista suuri osa käyttää julkista liikennettä päivittäin. Muista korkeakoulukaupungeista jälkeen jäävä palvelutaso ja olematon poikittaisliikenne rajoittavat vaihtoehtoja korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan asumiselle. Ruuhka-aikoina täysiin linja-autoihin ei välttämättä mahdu edes kyytiin.

“Oulun kaupunki on joukkoliikennestrategiassaan asettanut tavoitteekseen joukkoliikenteen asiakasmäärien tuplaamisen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on hyvä, mutta kuinka kaupunki aikoo päästä siihen ilman minkäänlaisia panostuksia?” kummastelevat opiskelijajärjestöjen hallitusten puheenjohtajat Suvi-Anna Salminen ja Helena Hirvaskoski.

Opiskelu on muuttunut monimuotoisemmaksi, ja se vaikuttaa osaltaan joukkoliikenteen käyttöön. Aamun ja iltapäivän ruuhkahuippujen lisäksi hybridityö ja -opiskelu saavat ihmiset liikkumaan muinakin aikoina, unohtamatta liikkumista harrastuksiin ja kaupungissa tarjolla olevien tapahtumien ja kulttuurin äärelle. Kattaville joukkoliikenteen palveluille on tarvetta kaikkina vuorokauden aikoina. Myös kesäkuukausina tehdään töitä, tutkimusta ja harjoitteluita eri puolilla kaupunkia.

“Kattava julkinen liikenne on asumisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Se mahdollistaa opiskelija-asumisen ja rakentamisen eri puolille kaupunkia, ja auttaa pitämään asumisen hintatason edelleen kohtuullisena,” kommentoi PSOASin hallituksen puheenjohtaja Jonne Kettunen.

Odotamme Oulun kaupungilta rohkeutta ottaa käyttöön korkein esitetty palvelutaso. Oulun kaupungilla on kunnianhimoinen ja tulevaisuuteen katsova strategia. Lyhytnäköinen ehdotus matalimmalle palvelutasolle jäämisestä ei ole kaupungin strategian mukaista, ja jarruttaa kaupunkiympäristön kehittämistä.

 

Suvi-Anna Salminen
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Helena Hirvaskoski
Hallituksen puheenjohtaja
 Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Jouko Niinimäki
Rehtori
Oulun yliopisto

Heidi Fagerholm
Rehtori
Oulun ammattikorkeakoulu

Jonne Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja
PSOAS

Lisää kirjoituksia