Opiskelijalta leikkaaminen on huono sijoitus tulevaisuuteen

Joulukuussa eduskunta hyväksyi opintorahan indeksijäädytyksen vuosiksi 2024-2027. Hintojen noustessa indeksijäädytys heikentää opiskelijan toimeentuloa jo tänä vuonna noin 5,9 %. Lisäksi 1.4.2024 voimaan tulevat asumistuen muutokset tulevat näkymään merkittävästi opiskelijan toimeentulossa. Tällä hetkellä on menossa opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelu. Uudistus tulisi kuitenkin toteuttaa kokonaan kustannusneutraalisti eli opintotuen tasoon ei siis tulisi parannusta. Opintotuen olisi tarkoitus mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu, minkä vuoksi opintotuen tasoa tulisi nostaa huomattavasti, eikä laskea jo ennestään liian pientä tukea.

 

Opintotuen lainapainotteisuuden ei tulisi olla ainoa vaihtoehto, sillä se lisää opiskelijan toimeentulon turvattomuutta ja eriarvoisuutta. Opiskelijat ovat Suomessa ainoa ryhmä, joiden odotetaan elävän velaksi. 1.8.2024 alkaen opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa. Opintolainaa tulisi uudistaa muutenkin kuin lainan määrää nostamalla. Tällä hetkellä etenkin korkosuojan puuttuminen tekee opintolainan ottamisesta turvatonta. Valtiontalouden velkaantumisen vähentämisen ei tulisi tarkoittaa sitä, että velkataakka siirretään opiskelijan harteille.

 

Opiskelun pitäisi olla opiskelijan päivätyö. Suuri osa opiskelijoista joutuu kuitenkin tekemään palkkatyötä pärjätäkseen taloudellisesti, mikä näkyy mm. valmistumisen viivästymisenä ja mielenterveysongelmien lisääntymisellä. Kaikki opiskelijat eivät välttämättä edes löydä töitä, vaikka haluaisivat ja osalla ei myöskään riitä jaksaminen tehdä töitä täysipäiväisen opiskelun lisäksi. Lähes 60% yliopisto-opiskelijoista ovat psyykkisesti kuormittuneita ja toimeentuloon kohdistuvat leikkaukset uhkaavat lisätä pahoinvointia. Tulevaisuuden näkymä on, että korkeakouluista valmistuu valmiiksi uupuneita ja väsyneitä opiskelijoita, joilla on valtava velkataakka jo ennen työelämään siirtymistä.

 

Valtiolla on tavoitteena, että nuoresta ikäluokasta yli 50 %:lla olisi korkeakoulututkinto. Tämän saavuttamiseksi tulisi nyt tehdä merkittäviä muutoksia opiskelijoiden toimeentulon riittävyyden tukemiseksi. Nykyiset toimenpiteet eivät kannusta lähtemään opiskelemaan. Opiskelijoiden toimeentuloa tulee vahvistaa, jotta jokaisella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella.

 

Lisätietoja:

Vilma Sippola, varapuheenjohtaja

(vilma.sippola@oyy.fi)

Lisää kirjoituksia