Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoraattia opetuksen edistämisessä ja arvioi koulutuksen laatua. Se tukee hallitusta asiantuntijaelimenä koulutuksen strategian osalta, ja koulutusneuvoston asemaa kehitetäänkin johtavaksi koulutuksen strategian toteutumista seuraavaksi toimielimeksi. Toimielimessä on koulutusrehtorin, koulutuspalveluiden johtajan ja opiskelijaedustajien lisäksi koulutuksen asiantuntijoita useista tiedekunnista sekä koulutuspoliittinen asiantuntija OYY:ltä. Neuvoston pääasiallinen työskentelykieli on perinteisesti ollut englanti.

Toimielimeen valitaan kaksi varsinaista opiskelijajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

Koulutuksen johtoryhmä

Koulutuksen johtoryhmä on korkein yliopistotason koulutuksesta vastaava toimielin. Se kerää yhteen koulutusrehtorin, koulutuspalveluiden johtajan ja kaikkien tiedekuntien koulutusdekaanit koulutuksen johtamisen, kehittämisen ja koulutuksen strategian äärelle. Koulutuksen johtoryhmässä keskustellaan laajasti yliopiston koulutuksellisista tavoitteista ja koulutuksen kehittämisestä ja toimielimessä pääseekin suoraan vaikuttamaan esimerkiksi opiskelun linjauksiin ja opintojen toteutukseen. Johtoryhmä on suora linkki tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi aikaa on varattava materiaalien läpikäyntiin kokousta edeltävinä päivinä.

  • Opiskelijaedustajat

    Lotta Ellonen, lellonen@student.oulu.fi

    Eetu Leinonen, eetutleinonen@gmail.com