Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta on yliopiston lakisääteinen toimielin, joka käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt Oulun yliopiston johtosäännön 24§ ja 27§ ja yliopistolain 82§ mukaisesti. Oikaisumenettelystä säädetään hallintolaissa, ja toiminta tutkintolautakunnassa edellyttää jonkin verran tutustumista oikaisukäytäntöihin ja opiskelijan oikeusturvaan. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija perehdyttää opiskelijaedustajat tehtäväänsä ja tukee heitä toiminnassa. Toimielimessä istuu opiskelijaedustajan lisäksi professoreita ja muuta opetushenkilökuntaa. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa, sillä oikaisupyynnöt tulee käsitellä kohtuullisen ajan kuluessa.

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle.

Tutustu tutkintolautakunnan tehtävään ja kokoonpanoon

  • Opiskelijaedustajat

    Jäsen:
    Eetu Leinonen, eetutleinonen@gmail.com

    Varajäsen:
    Suvi-Anna Salminen, suvi-anna.salminen@student.oulu.fi