Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Yliopistokollegio

Kollegio on yliopiston hallituksen ohella yliopistomme vaikutusvaltaisin toimielin. Julkisoikeudellisen yliopiston kollegion toimivallasta ja kokoonpanosta on säädetty yliopistolaissa. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valintojen vahvistaminen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten tehtävästään vapauttaminen.

Yliopistokollegion tehtävänä on:
1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
2) valita yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;*
4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
5) valita yliopiston tilintarkastajat;
6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Oulun yliopiston kollegioon valitaan 8 varsinaista opiskelijaedustajaa ja 8 henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

Tutustu kollegion pöytäkirjoihin

 • Opiskelijaedustajat

  Leea Putula, leea.putula@student.oulu.fi
  (Henkilökohtainen varajäsen: Maria Ollila)

  Lotta Ellonen, lellonen@student.oulu.fi
  (Henkilökohtainen varajäsen: Marko Venäläinen)

  Chenhao Song, chenhao.song@student.oulu.fi
  (Henkilökohtainen varajäsen: Ly Ngyuen)

  (Henkilökohtainen varajäsen: Miikka Lukkaroinen, miikka.lukkaroinen@student.oulu.fi)

  Anni Vakkuri, anni.vakkuri@student.oulu.fi
  (Henkilökohtainen varajäsen: Aku Forsman)

  Aapomikko Matti, aapomikko@gmail.com
  (Henkilökohtainen varajäsen: Md. Moinul Islam)

  Iikka Kokkoniemi, iikka.kokkoniemi@student.oulu.fi
  (Henkilökohtainen varajäsen: Riikka Haataja)

  Suvi-Anna Salminen, suvi-anna.salminen@student.oulu.fi
  (Henkilökohtainen varajäsen: Santtu Mäenpää)