Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Kestävän kehityksen työryhmä

Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmä on asetettu edistämään kestävää kehitystä tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä niihin liittyvässä ohjauksessa, neuvonnassa ja seurannassa.

Kestävän kehityksen työryhmän tehtäviä ovat:

 • Oulun yliopiston eri tahojen ohjaaminen ja neuvoa-antavana tahona toimiminen kestävän kehityksen kysymyksissä
 • Kestävän kehityksen toimien seuranta ja niistä raportointi johdolle
 • Kestävän kehityksen neuvottelukunnalta tulleiden aloitteiden käsittely
 • Yhteistyön tukeminen työryhmän teemoihin liittyvien toimijoiden kesken yliopistolla ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa
 • Oulun yliopiston kestävän kehityksen ja globaalin vastuun ohjelman luominen ja seuranta

Työryhmään valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle.

Oulun yliopiston kestävän kehityksen koulutus -alatyöryhmä

Kestävän kehityksen koulutuksen alaryhmä kehittää tulevaisuuden kestävän kehityksen opintokokonaisuuksia Oulun yliopistossa. Työryhmä on muun muassa suunnitellut kestävän kehityksen pilottikurssin ja sivuainekokonaisuuden. Alaryhmässä on asiantuntijoita useasta eri tiedekunnasta sekä opiskelijaedustajia.

Työryhmään valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle.

 • Opiskelijaedustajat

  Mikko Hakoniemi, mikko.hakoniemi@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Madhuri Rayadurgam