Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikunta on tiedekunnan ylin koulutukseen erikoistunut toimielin. Sen tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä, kuten tutkinto-ohjelmatoimikunnan tehtävät, mikäli sellaista ei ole erikseen nimetty. Koulutustoimikunnassa tiedekunnan koulutustoimintaa kehitetään konkreettisesti esimerkiksi opiskelijoiden antaman kandipalautteen perusteella, ja opiskelijoiden mielipiteellä onkin toimielimessä usein suuri merkitys. Koulutustoimikuntien opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntien koulutustoimikuntiin valitaan tiedekunnasta riippuen kahdesta kolmeen varsinaista ja vastaava määrä varajäseniä kaksivuotiselle kaudelle.

Edustajien yhteystiedot:
BMTK:n koulutustoimikunta
HUTK:n koulutustoimikunta
OyKKK:n koulutustoimikunta 
KTK:n koulutustoimikunta
LTK:n koulutustoimikunta 
LUTK:n koulutustoimikunta 
TTK:n koulutustoimikunta
TSTK:n koulutustoimikunta 

Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikunta

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) toteuttaa kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Yksikkö toteuttaa myös aikuiskoulutusta ammatillisena täydennyskoulutuksena ja koordinoi yliopiston alumnitoimintaa. Lisäksi se tukee tiedekuntia ja koulutusohjelmia koulutuksien työelämään kytkeytyvissä toiminnoissa. TOPIKin koulutustoimikunnassa keskustellaan muun muassa kieli- ja viestintäkoulutuksen palautejärjestelmästä, kurssiuudistuksista ja aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta koskevista asioista muun muassa laadun ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi varajäsen kaksivuotiselle kaudelle.

Edustajien yhteystiedot

 

Tohtorikoulutustoimikunnat/Tohtoriohjelmatoimikunnat

Tutkijakoulussa toimii neljä tohtorikoulutustoimikuntaa ihmistieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden, terveys- ja biotieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan aloilla. Tohtorikoulutustoimikuntien edustuspaikat on varattu Oulun yliopiston väitöskirjatutkijoille. Tarkemmat tiedot Väitöskirjatutkijoille-osiosta.