Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

YTHS:n terveystyöryhmä (Oulu-Kokkola)

YTHS:n terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, Oulun yliopiston, Kokkolan ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa opiskelijoiden terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä sekä huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä. Työryhmä myös kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Työryhmään valitaan kaksi varsinaista ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. OYY:n sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus ja hän tukee edustajia tehtävässään. Työryhmään kuulumisesta ei makseta palkkiota tai myönnetä opintopisteitä.

 • Opiskelijaedustajat

  Sofia Koho, sofia.koho@student.oulu.fi

  Jenni Lohiniva, jenni.lohiniva@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Satu Anttila, santtila20@student.oulu.fi

  Perttu Satomaa, perttu.satomaa@gmail.com

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmä toimii yhdyssiteenä eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat opiskelijoiden lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuussa.

Työryhmään valitaan neljä varsinaista ja neljä henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. OYY:n sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus ja hän tukee edustajia tehtävässään. Työryhmään kuulumisesta ei makseta palkkiota tai myönnetä opintopisteitä.

 • Opiskelijaedustajat

  Vilma Sippola, vilma.sippola@student.oulu.fi

  Md Moinul Islam, moinulislam7002@gmail.com

  Ly Nguyen, ly.nguyen@student.oulu.fi

  Satu Anttila, santtila20@student.oulu.fi

   

  Varajäsenet:

  Anu Pohjanvälke, anu.pohjanvalke@student.oulu.fi

  Ahmad Prabowo, Ahmad.Prabowo@student.oulu.fi

  Marko Venäläinen, marko.venalainen@student.oulu.fi

  Dani Harju, dani.harju@student.oulu.fi