Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia koskevat toimielimet

YTHS:n terveystyöryhmä (Oulu-Kokkola)

YTHS:n terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, Oulun yliopiston, Kokkolan ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa opiskelijoiden terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä sekä huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä. Työryhmä myös kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Työryhmään valitaan kaksi varsinaista ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

Opiskelijaedustajien yhteystiedot:

 • YTHS:n terveystyöryhmä (Oulu-Kokkola)

  Iikka Kokkoniemi, iikka.kokkoniemi@student.oulu.fi

  Leea Putula, leea.putula@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Katri Holmi, katri.holmi@student.oulu.fi

  Elli Reinola, elli.reinola@student.oulu.fi

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmä toimii yhdyssiteenä eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat opiskelijoiden lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuussa.

Työryhmään valitaan neljä varsinaista ja neljä henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

Opiskelijaedustajien yhteystiedot:

 • Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

  Jaakko Koskela, jaakko.koskela@student.oulu.fi

  Muhammad Ali, muhammad.ali@student.oulu.fi

  Aapomikko Matti, aapo-mikko.matti@student.oulu.fi

  Albina Marchenko, albinam28@gmail.com

  Varajäsenet:

  Jonne Haapala, jhaapala21@student.oulu.fi

  Nimni Pannilage Dona, npannila23@student.oulu.fi

  Kaisa Avonen, kaisa.avonen@student.oulu.fi

  Sofia Ivanova, iv.safya@gmail.com