Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Yliopiston hallitus

Oulun yliopiston hallituksessa toimiminen tarjoaa runsaasti valtaa ja vastuuta, sillä se on yliopiston ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin. Hallituksen jäsenten on yliopistolain 20§ mukaisesti huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua. Hallituksen toimintaa ohjaa sen tehtävä päättää yliopiston taloudesta, toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Hallitus myös hyväksyy yliopiston merkittävät sopimukset ja säännöt sekä valitsee rehtorit. Hallituksella on valtaa myös koulutuksen osalta, sillä se esimerkiksi hyväksyy vuosittain tutkinto-ohjelmaportfolion, eli päättää, mitä tutkinto-ohjelmia ja kuinka monelle uudelle opiskelijalle Oulun yliopistossa vuosittain järjestetään opetusta. Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen toimivallasta on säädetty yliopistolaissa, jonka lisäksi yliopistokohtaisia tehtäviä on kuvattu Oulun yliopiston johtosäännössä ja koulutuksen johtosäännössä.

Oulun yliopiston hallitukseen valitaan kaksi varsinaista opiskelijaedustajaa kaksivuotiselle kaudelle.

Tutustu hallituksen tehtäviin ja pöytäkirjoihin

  • Opiskelijaedustajat

    Lotta Leinonen (lotta.leinonen@student.oulu.fi)

    Teemu Virtanen (teemu.virtanen@student.oulu.fi)