Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja etiikkaa koskevat toimielimet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta eli tuttavallisemmin tayv-toimikunta vastaa Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä. Toimikunnan tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä järjestää koulutuksia ja tapahtumia. Toimikunta valmistelee Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluu seurata suunnitelman toteutumista. Toimikuntaan kuuluu laajasti opiskelijoita ja yliopiston henkilökuntaa ja se kokoontuu noin kerran kuussa. Toimikunta työskentelee pääsääntöisesti englanniksi. OYY:n sosiaalipoliittisella asiantuntija osallistuu toimikuntaan asiantuntijajäsenenä ja hän tukee edustajia tehtävässään. Työryhmään kuulumisesta ei makseta palkkiota tai myönnetä opintopisteitä.

Toimikuntaan valitaan kolme varsinaista ja kolme henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

  Opiskelijajäsenet:

  Chenhao Song, chenhao.song@student.oulu.fi

  Suvi-Anna Salminen, suvi-anna.salminen@student.oulu.fi

  Perttu Satomaa, perttu.satomaa@gmail.com

  Varajäsenet:

  Umer Asif, rajah.umer2644@gmail.com

  Jenni Lohiniva, jenni.lohiniva@student.oulu.fi

  Dani Harju, dani.harju@student.oulu.fi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmät 

Oulun yliopistossa toimii kolme tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää, joiden tehtävänä on välittää tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedekuntien opiskelijoille ja henkilöstölle. Työryhmien tehtävänä on myös tuoda ajantasaista tietoa tiedekunnista tasa-arvo- ja yhdenevertaisuustoimikunnalle. Työryhmät osallistuvat yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen ja seuraavat sen toteutumista.

Työryhmään valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Työryhmään kuulumisesta ei makseta palkkiota tai myönnetä opintopisteitä.

 • Kontinkankaan kampus

  Opiskelijajäsenet:

  Jenni Lohiniva, jenni.lohiniva@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Haku käynnissä!

Etiikkatyöryhmä

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmän tehtävänä on herättää keskustelua eettisistä arvoista ja miettiä noiden arvojen näkyväksi tekemisen keinoja. Lisäksi ryhmä osallistuu eettistä opetusta koskevaan keskusteluun ja tukee tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. Ryhmä myös järjestää eettisiä asioita pohtivia tilaisuuksia ja kokouksia niin yliopistossa kuin valtakunnallisella tasolla sekä osallistuu niihin.

Työryhmään valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Työryhmään kuulumisesta ei makseta palkkiota tai myönnetä opintopisteitä.

 • Etiikkatyöryhmä

  Opiskelijajäsenet:

  Antero Metso, antero.metso@gmail.com

  Varajäsen:

  Elviira Tervamäki, elviira.tervamaki@gmail.com