Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Opiskella ilman syrjintää tai häirintää

Jokaisella Oulun yliopiston opiskelijalla on oikeus opiskella turvallisesti yliopistolla kokematta kiusaamista, häirintää ja syrjintää. Koetusta kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä voit ilmoittaa Oulun yliopistolle. Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiltä saat neuvoja ja tukea häirintään ja kiusaamiseen liittyvissä tilanteissa.