Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Opiskella joustavasti

Opiskelijalla on oikeus edistää opintojaan 60 opintopistettä lukuvuodessa niin, että tämä pystyy valmistumaan tavoiteajassa. Opintojaan voi kuitenkin suunnitella ja toteuttaa myös muussa tahdissa. Opiskelijalla on oikeus suunnitella henkilökohtainen opintosuunnitelmansa eli HOPS vahvistetun opetussuunnitelman rajoissa. Huomioithan, että mikäli nostat opintorahaa, niin Kela velvoittaa  sinua suorittamaan vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä.

Jos et ehdi tehdä opintoja alkuperäisen opinto-oikeuden aikana, voit hakea opintoihisi lisäaikaa. Muista hakea lisäaikaa ajoissa: keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syksyllä lokakuun loppuun mennessä. Opiskelija on oikeutettu omaopettajan ohjaukseen myös lisäajalla opiskellessaan. 

Voit opiskella tutkinnon jälkeen täydentävällä ja erillisellä opiskeluoikeudella sekä korkeakoulujen avoimesta tarjonnasta. Ilmaista täydentävää opinto-oikeutta tulee hakea tutkintohakemuksen yhteydessä. 

Kun opiskelija on hyväksytty opiskelijaksi, koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Tämä tarkoittaa, että kaikilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintojaan esteettömästi ja saada omien opintosuoritusten arviointi suhteutettuna omiin esteisiin. Voit hakea suosituksia yksilöllisistä opintojärjestelyistä esimerkiksi todetun vamman tai diagnoosin perusteella. Yksilölliset suositukset haetaan Oulun yliopiston opintopsykologilta.