Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Saada arvosana

Opiskelijalla on oikeus saada suoritusmerkintä kurssista kolmen viikon kuluttua siitä, kun opettaja on saanut tentit arvosteltavakseen. Opinnäytetyöt on arvioitava kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt lopullisen työn arvioitavaksi. Mikäli opettaja tarvitsee lisäaikaa opintosuoritusten tarkastukseen, tulee opiskelijoita tiedottaa uudesta tarkastusaikataulusta. Julkisesti ilmoitettavat arvosanat julkaistaan opiskelijanumeroilla.