Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Luottaa yliopiston päätöksiin

Opiskelijalla on oikeus luottaa siihen, ettei yliopiston tekemät päätökset muutu yllättävästi tai takautuvasti niin, että ne vaikuttavat opiskelijaan tai opiskelijoihin negatiivisesti. Yliopiston päätöksiä ovat mm. arvosanat, päätös opiskelijaksi ottamisesta, AHOT-päätökset ja opetussuunnitelman vahvistaminen eli esimerkiksi kurssilla käytetyt opetusmenetelmät. Luottamus ei ole kuitenkaan suojattu, 

  • jos muutettava päätös on alun perin perustunut asianosaisen antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin (esim. vilppitapaukset)
  • mikäli muutos on ollut odotettavissa (esim. siirtymäaikojen avulla)
  • jos kyseessä on niin sanottu tekninen / kirjoitusvirhe (esimerkiksi pisteiden laskussa tai tallennuksessa)
  • jos harkinta on perusteltu painavan yleisen edun mukaisilla perusteilla 
  • jos kyseessä on neuvo tai opettajan tunnilla antama lupaus (ei päätös)