Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Saada palautetta

Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada palautetta tentistä ja muista opintosuorituksista. Käytännössä opiskelijan tulee saada selvitys arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Palautteen voi antaa opiskelijoille joko ryhmässä tai yksilöllisesti. Opiskelijalla on oltava tilaisuus tutustua arvioituun opintosuoritukseensa.