Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa esimerkiksi 

  • jos hän ei ole ilmoittautunut lukukauden alussa läsnä- tai poissaolevaksi 
  • jos hän ei ole suorittanut opintojaan myönnetyn opiskeluoikeuden aikana
  • jos hän ei ole saanut opintojaan suoritettua myönnetyn lisäajan aikana 

Opiskelija voi hakea yliopistolta oikeutta päästä takaisin opiskelijaksi. Passiivirekisteristä poistamisesta eli opiskeluoikeuden palauttamisesta peritään 35€ uudelleenkirjaamismaksu.