Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Turvalliseen ja terveelliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus saada opiskella ja elää ympäristössä, joka on turvallinen eikä aiheuta terveyshaittoja. Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on rakennuksen omistajalla. Jos opiskelija havaitsee yliopiston tiloissa vikoja tai puutteita, kannattaa hänen ilmoittaa havainnoistaan yliopiston infopisteen virastomestareille tai palvelupyyntölomakkeen kautta. Mikäli epäilet saavasi oireita sisäilmasta, hakeudu lääkärin tutkimuksiin ja tee ilmoitus havainnosta.