Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Uusia tentti

Opiskelija saa uusia tentin kahdesti kohtuullisen ajan kuluessa. Uusinnat kannattaa hoitaa aina samana lukuvuonna (loppukevään tenttien osalta myös seuraavana syksynä), koska seuraavalla lukuvuodelle jääneestä kurssista voidaan edellyttää uusimaan koko kurssi, ei vain tenttiä. Tentiksi katsotaan myös muu loppusuoritus (esseet, oppimispäiväkirjat tms.), jos se on kurssin ainoa suoritustapa (eli ei valinnainen vaihtoehto tentille). Myös kurssin osasuoritusten arvostelut tulee toimittaa kolmessa viikossa, jos osasuorituksella on merkitystä opiskelijan toimintaan kurssin aikana, kurssin suorittamiseen tai siitä läpi pääsemiseen. Kaikenlaisia loppusuorituksia tulee saada täydentää, jos ne tulevat sisällön vuoksi hylätyksi.

Huomaathan, että uusiminen ja arvosanan korottaminen ovat yliopiston säännöissä eri asioita. Opetussuunnitelmassa tai koulutusdekaanin määräyksestä voidaan rajoittaa hyväksytyn opintosuorituksen uusimiskertojen lukumäärää, ellei ole kysymys opintojen jatkamiselle välttämättömästä laatuarvosanan korottamisesta. Tällaisissa tapauksissa tiedon tulisi löytyä esimerkiksi koulutusohjelman opinto-oppaasta. Opinto-oppaat löydät Pepistä.