Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Pyytää oikaisua

Oikaisupyyntö tarkoittaa käytännössä pyyntöä korjata tehty päätös. Oikaisupyynnön voi tehdä opiskeluoikeuden, opintosuoritusten (arvosanat & läpäisy), lukuvuosimaksujen ja hyväksilukujen päätöksiin. Oikaisupyynnöt käsittelee Oulun yliopistossa tutkintolautakunta.

Jos olet tyytymätön kurssiarvosanaan:

Pyydä ensin oikaisua eli muutosta arvosanaan arvostelun suorittaneelta henkilöltä. Lähetä oikaisupyyntö sähköpostilla kurssin arvioijalle 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada tietoosi arvostelun tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen suoritukseen. 

Jos olet tyytymätön arvioijan tekemään ratkaisuun voit hakea oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa vastauksesta. Tutkintolautakunta arvioi sen, onko arviointi suoritettu arviointiperusteiden mukaisesti, eli ei arvostele suoritusta uudelleen. Oikaisupyyntö pitää tehdä kerralla mahdollisimman hyvin ja perustellusti. Katso ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen yliopiston nettisivuilta. Tutkintolautakunta käsittelee asian viivytyksettä. Tehtyyn päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Jos olet tyytymätön opinnäytetyön arvosanaan (kandi, gradu, DI-työ, väitöskirja, lisensiaatintyö):

Pyydä oikaisua suoraan tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa arvosanan tiedonsaannista. Luethan yliopiston ohjeet oikaisupyynnön tekemisestä huolella. Tutkintolautakunta arvioi sen, onko arviointi suoritettu arviointiperusteiden mukaisesti, eli se ei arvostele työtä uudelleen. Tutkintolautakunta käsittelee asian kiireellisenä. Vähintään muutaman viikon käsittelyaikaan kannattaa kuitenkin varautua, sillä tutkintolautakunta pyytää vastineen arvioinnin tehneiltä. Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 

OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija (kopoasiantuntija@oyy.fi) auttaa ja tukee oikaisuprosessissa. Olethan nopeasti ja rohkeasti yhteydessä, jos oikaisu on sinulle ajankohtaista.