Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Antaa palautetta

Opiskelija saa antaa palautetta niistä opintojaksoista, joille on osallistunut. Opintojaksopalaute annetaan Peppi-järjestelmässä. Opintojaksopalautetta hyödynnetään opintojaksojen, opetussuunnitelmien, koulutuksen ja koko yliopiston toiminnan suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Opintojaksopalaute vaikuttaa myös yliopiston sisäiseen rahanjakoon.