Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Olla sairaslomalla

Opiskelijan ei tarvitse eikä kannata opiskella oman terveytensä kustannuksella. Opiskelijalla on oikeus olla opinnoista sairaslomalla ja saada sairauspäivärahaa. Perustutkinto-opiskelijoiden pääsääntöinen terveydenhuolto toimii Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) kautta, joka on erikoistunut opiskeluterveydenhuoltoon. Jatko-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat eivät kuulu YTHS:n piiriin. Opiskelijalla on aina myös oikeus käyttää asuin- ja opisekelupaikkakuntansa kuntansa kunnallisia terveyspalveluita.