Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Saada sosiaaliturvaa

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset sekä tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Opintotukea on myös mahdollista saada tietyin ehdoin ulkomailla suoritettavaan tutkintoon. Opintotuki on opiskelijan pääsääntöinen tulonlähde. Muita mahdollisia tukia opintojen aikana ovat ehtojen täyttyessä esimerkiksi yleinen asumistuki, opintorahan huoltajakorotus, vanhempainraha, työttömyysetuus ja toimeentulotuki.